Wikia


Vidumavi was de dochter van Vidugavia, koning van Rhovanion, en trouwde met Prins Valacar, van Gondor, toen die voor een diplomatische misie naar Rhovanion ging. Ze stierf in het jaar 1344.

Ze was, zoals de Gondorianen vreesde, kort levend (ze stierf in 1344, Valacar was toen nog geen eens koning), maar zij en Valacar kregen nog een zoon, genaamd Vinitharya, later werd hij Koning Eldacar. Veel Gondorianen wilde Vinitharya niet als koning en dit leidde tot de Broedertwist. Ze is ook bekend als de naam Galadwen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki