Wikia


Valinor (Land van de Valar) was het koninkrijk van de Valar in Aman, dit is de plek waar ze heen gingen nadat ze uit Almaren werden verdreven door melkor. Zijn grootste stad was Valimar, waar de Vanyar en de Valar verblijven. Twee andere steden zijn: Alqualondë en Tirion, de respectievelijke huizen van de Teleri en de Noldor. Valinor had ook een eiland, Tol Eressëa, net achter zijn Oostkust. Het is ook gekend als de Onsterfelijke Landen, omdat hety enkel onsterfelijke zielen werd toegestaan om hier te verblijven. Met enkele uitzonderingen als het neerkomt op de dragers van de Ene Ring, en men zegt dat Gimli zijn vriend Legolas vergezelde naar deze landen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki