Wikia


Sneeuwborn is een rivier in Rohan die ontspringt aan de voet van de Starkhorn, een bergtop in de Ered Nimrais, waar ook de oude vestiging Dunharg ligt. De rivier stroomt langs de dorpen Opborn en Onderharg, gelegen in het Hargdal. De sneeuwborn mond uit in de Entwas wat de grensmarkering is tussen Westfold en Oostfold.

De rivier is vooral bekend omdat hij langs Edoras, de hoofdstad van Rohan, stroomt.

In hoofdstuk 3 De Wapenschouw van Rohan in het eerste boek van De Terugkeer van de Koning noemt Théoden Sneeuwborn één van de negen gebieden van Rohan.