Wikia


Cardolan was een van de drie rijken die ontstonden nadat Arnor opgesplits werd. Het werd gesticht door de Tweede Zoon van Eärendur. In Cardolan lagen de Grafheuvels, hier lagen de Tombes van de Koningen van Arnor.

Cardolan ontstond in 861 in de Derde Era toen Arnor uit een viel in drie delen. Cardolan was hier een van, het werd gesticht door de Tweede Zoon. Het rijk bestond uit heel Minhiriath tot de grenzen van de Brandewijn. De Grauwel was de oosterse grens en de Grijsvloed in het zuidoosten. De Grote Oosterweg was de noordgrens van Cardolan. De hoofdstad was Tharbad en dat was ook een van de weinige steden in het gebied, Breeg en Tyrn Gorthad waren twee andere. Jaren lang had het rijk een grensgeschil met Arthedain en Rhudaur. Toen Rhudaur werd veroverd door Angmar, sloot Cardolan een bondgenootschap met Arthedain. Dit bondgenootschap duurde niet lang maar het was wel een tijd succesvol want de Tovenaar-Koning werd buiten de linie gehouden. In 1409 werd de linie verwoest nadat het grote fort van de linie, Amon Sûl werd veroverd. In hetzelfde jaar werd Cardolan veroverd, om een onbekende reden veroverde de Tovenaar-Koning de Grafheuvels en Breeg niet. Behalve Tyrn Gorthad, de stad op de Grafheuvels, en Breeg leefde niemand meer in Cardolan raakte verlaten op een paar groepen jagers na. Nadat de Tovenaar-Koning naar Angmar is verdreven probeert koning Araval, van Arthedain, de Dúnedain van Tyrn Gorthad te helpen met het opnieuw bevolken van Cardolan. De Tovenaar-Koning stuurt in de jaren daarna Grafgeesten naar de Grafheuvels, om te zorgen dat Cardolan niet wordt herbouwd. Waarschijnlijk werden de Grafgeesten verdreven uit de Grafheuvels nadat de Tovenaar-Koning gedood werd. Nadat Koning Aragorn Elassar koning werd herbouwde hij een aantal delen van Cardolan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki