Wikia


Breeg-land was een kleine, door mensen bewoonde regio ten oosten van de Gouw. Het voornaamste dorp was Breeg, gelegen aan de westelijke zijde van de Breeg-heuvel. Breeg-land was uniek als enige plek in Midden-Aarde waar Hobbits en Mensen samenleefden. Omstreeks het jaar 1300 van de Derde Era kwamen de eerste Hobbits in Breeg wonen. Breeg was ook de plek van waaruit de broers Marcho en Blancho als eerste Hobbits de Brandewijn overstaken en de Gouw stichtten. Ten tijde van de Oorlog om de Ring hadden de Hobbits uit de Gouw nog maar zeer weinig contact met de Hobbits uit Breeg. De Breeg-landers zelf waren over het algemeen breed, vrij klein en bruin behaard. Naar eigen zeggen stamden ze rechtstreeks af van de eerste mensen die naar het westen van Midden-Aarde trokken. Zij droegen meestal achternamen die samenhingen met planten. Geiteblad, Varen en Distelwol waren vrij gewone namen. Sommige Hobbits droegen gelijksoortige namen, maar de meesten droegen dezelfde namen als Hobbits uit de Gouw. Breeg was een eeuwenoude nederzetting. Volgens de legenden van de Breeg-landers was het dorp gesticht in de Eerste Era, door de eerste mensen die in Eriador aankwamen. Aan het einde van de Tweede Era werd Breeg opgenomen in het door Elendil gestichte Mensenrijk Arnor. Bij de opsplitsing van Arnor in het jaar 861 ging Breeg over naar Cardolan. In 1349 brak de oorlog in Eriador uit, Angmar en Rhudaur spannen samen tegen Arthedain, en belegeren de Weertop. In 1409 doden de Kwade troepen de laatste Dunedain die nog in Rhudaur leefden. Cardolan wordt voor een groot deel in puin gelegd. De prins van Cardolan werd vermoord, zonder erfgenamen achter te laten. Pas in 1636 worden de Dunedain uit Cardolan volledig uitgeroeid, als de Grote Plaag neerdaalt in Arnor. Breeg overleeft al dit oorlogsgeweld, en blijft, ook na het verval van Arnor, een zelfstandig dorp.

Breeg lag zeer dicht bij de kruising tussen de Grote Oostenweg en de Groeneweg, en ontpopte zich daardoor aan het eind van de Derde Era als een ontmoetingsplaats voor reizigers, die meestal in de “de Steigerende Pony” overnachtten, een herberg beheerd door Gersteman Boterbloem. Vele Dwergen trokken door Breeg van en naar de Blauwe Bergen. Ook Elven uit Rivendel trokken door Breeg naar de Grijze Havens, om naar de Ontsterfelijke Landen te vertrekken. Op 15 maart 2941 ontmoetten Gandalf en Thorin elkaar voor de eerste keer in Breeg. Hier smeedden ze het plan om Erebor terug te veroveren op de draak Smaug. Zevenenzeventig jaar later, in 3019, ontmoetten Frodo en de Hobbits Stapper in “de Steigerende Pony”. Stapper onthult zijn ware naam, Aragorn, en reist met ze mee naar Rivendel. Rond die tijd kwamen er veel Mensen uit het Zuiden in Breeg wonen. Zij waren voornamelijk dieven en rovers. Op de eerste dag van het nieuwe jaar 3019 doodden zij vijf Breeglanders, waaronder twee Hobbits. Nadat zij uit Breeg waren verbannen maakten ze een tijd lang de regio onveilig. Op 28 oktober 3019 keerden Gandalf en de Hobbits terug naar Breeg. Zij vertelden Gersteman Boterbloem dat er opnieuw een koning is, en dat Breeg-land weer veilig is. In de Vierde Era behoudt Breeg-land voor een groot deel zelfbestuur onder het Verenigde Koninkrijk van Arnor en Gondor.

Breeg lag aan de westzijde van de Breeg-heuvel, een hoge heuvel aan de Westelijke rand van het Kijtbos. Breeg bestond uit een stuk of honderd stenen huizen, voornamelijk door mensen bewoond, aan de voet van de heuvel. Hoger op de heuvel woonden een paar Hobbits. Ten westen werd Breeg half omcirkeld door een greppel, met een dikke haag aan de buitenkant. In deze “muur” waren twee poorten, één in het westen en één in het zuiden. In het oosten werd Breeg beschermd door de heuvel. Aan de zuidwestkant van de Breeg-heuvel lag Stadel, een dorp dat vrijwel alleen door Hobbits werd bewoond. De woonplaatsen in Stadel bestonden uit huizen en Hobbitholen. In de diepe vallei ten oosten van Breeg-heuvel lag Kom, een klein dorpje dat door Mensen, en mogelijk ook door Hobbits werd bewoond. Boogwaarde lag aan de zuidwestelijke rand van het Kijtbos, precies waar het bos begon. Tijdens de Oorlog om de Ring zwierven er veel rovers rond in het Kijtbos, jagend op onschuldige Breeglanders en reizigers.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki