Wikia


Het Rusjes Ven was een klein moeras, gelegen in Het Water, net ten zuiden van Naaldhol. In het moeras splitste Het Water zich in twee onduidelijk te onderscheiden stromen op, om zuidelijker terug bij elkaar te komen. Hoewel het moeras in oppervlakte niet groot was, werd het zoveel mogelijk gemeden door de hobbits. De weg van Wegemoet naar Naaldhol maakte een grote bocht naar het westen om de omgeving van het moeras te vermijden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki