Wikia


Gundabad was een uitloper van de Nevelbergen en ligt in Forodwaïth. Durin I de oudste van de vaders der dwergen en zijn volk, de Langbaarden, ontwaakten hier. De dwergen verlieten de berg echter al snel en vertrokken naar Khazad-Dûm, het latere Moria. Gundabad bleef wel een heilige plaats voor de dwergen. In het midden van de Tweede Era werd Gundabad ingenomen door orks. Hoewel het vlak voor de val van Sauron van de orks werd bevrijd, bleven de dwergen er weg. De legers van Angmar veroverden het later weer opnieuw toen de Tovenaar-Koning naar Angmar ging. Nadat Angmar werd verwoest bleef Gundabad toch bevolkt door orks. Uiteindelijk werden de orks uit Gundabad en Gram verdreven in de beruchte oorlog tussen de dwergen en aardmannen. De dwergen keerden er echter niet terug. In vierde Era tenslotte, ergens in de periode tussen de regering van Thorin III en Durin XI werd Gundabad opnieuw een dwergenstad.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki