Wikia


Forodwaith was een ijsig land ver in het Noorden van Midden-aarde, genaamd naar het volk dat daar ooit had gewoond. Naast dat volk leefden er ook Draken.


De regio werd zeer koud gemaakt om te voorkomen dat het kwaad uit Utumno komt te dwarsbomen. Maar zelfs na de vernietiging van Utumno bleef de regio zeer koud.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki