Wikia


Het Feestterrein was een groot veld, gelegen op De Heuvel, aan de noordzijde van Hobbitstee. Het terrein was de plaats waar Bilbo Balings op 22 september 3001 zijn verjaardagsfeest hield.

Tijdens Sarumans invasie in de Gouw werd het Feestterrein bezet door booswichten uit Donkerland en Isengard, met de bedoeling zoveel mogelijk vernielingen aan te richten. De bekende Feestboom werd toen zelfs neergehaald. Na de oorlog en de verdrijving van de buitenlanders, plantte Sam Gewissies een Mallorn op het Feestterrein, ter vervanging van de dode Feestboom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki