Wikia


Fangorn is een groot woud in het noorden van Rohan en het ligt ten zuiden van Lorien. Het woud is een van de oudste wouden in midden aarde. In het woud wonen de Enten samen met hun leider Boombaard die tevens de bewaker is van het woud. Saruman liet een groot deel van het woud kappen om zijn ork productie te verhogen maar toen Boombaard dat zag kwam er een aanval op Isengard. De enten lieten de rivier los door de dam te breken en zo werd Isengard overspoeld en Saruman wes omvergeworpen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki