Wikia


Tarlang-1-
Dol Tarlang was de derde berg ten zuiden van Tarlang’s Engte in Lamedon. De bergen die ten noorden van Dol Tarlang lagen werden Cûl Veleg en Cûl Bîn genoemd.

Geschiedenis Edit

Volgens de legendes van de pre-Númenoreaanse bevolking van Gondor woonden er Reuzen in de Witte Bergen. Één van deze reuzen was Stijf-Nek[1] en hij brak ooit zijn nek, volgens de legendes werd het hoofd van de reus Dol Tarlang.

Bronnen Edit

  1. Dit moet slechts als een verhaal worden beschouwd, niet als historisch.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki