Wikia


De Grafheuvels, of de Tyrn Gorhtad, was de voor een groep lage heuvels ten oosten van de Gouw en het Oude Woud, en ten westen van het dorp Breeg. Ze waren gebouwd door Mensen in de dagen van oude rijk Arnor. Vele van deze heuvels waren megalieten of grafheuvels, vanwaar de naam komt. Zij dienden als laatste rustplaats voor de koningen van weleer maar zijn nu bewoond door duistere geesten, die daar door de Tovenaar-Koning tijdens de oorlogen met Angmar naartoe waren gestuurd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki