Wikia


Tarlang-1-
Cûl Bîn was de derde berg ten zuiden van Tarlang's Engte in de leen Lamedon. De andere twee bergen die ten noorden van Cûl Bîn lagen zijn Dol Tarlang en Cûl Veleg.

Geschiedenis Edit

Volgens de legendes van de pre-Númenoreaanse bevolking van Gondor woonden er Reuzen in de Witte Bergen. Één van deze reuzen was Stijf-Nek[1] en hij brak ooit zijn nek. De andere Reuzen ruimden zijn lichaam (dat het uitsteksel van de Witte Bergen werd genaamd Tarlang) niet op en zijn Nek werd Tarlang’s Engte. Zijn hoofd Dol Tarlang en de twee stenen die hij droeg Cûl Veleg en Cûl Bîn.

Bronnen Edit

  1. Dit moet slechts als een verhaal worden beschouwd, niet als historisch.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki