Wikia


Brugkamp was een kleine regio in het Oosterkwartier van de Gouw. De streek omvatte het gebied ten noorden van de Oude Oosterweg vanaf Witvoren en Bolgenvoorde tot aan de oever van de Brandewijn. Het Water stroomde dwars door Brugkamp en sneed het gebied in twee delen. Het landschap bestond alleen uit laagland, voornamelijk aan de oever van Het Water of de Brandewijn. Op de twee dorpen aan de westelijke rand na, woonden er weinig hobbits.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.